Què oferim?

ELS NOSTRES SERVEIS

ELS NOSTRES SERVEIS.

Realitzem diferent serveis de disseny, càlcul, projectes, direcció tècnica en instal·lacions de seguretat industrial.

Legalització d’activitats

Tràmits, documents i projectes per obtenció de llicències d’activitat, assessorament en la normativa vigent.

Instal·lacions de seguretat industrial

Dissenyem i legalitzem tot tipus d’instal·lacions de seguretat industrial.

Energies renovables

Projectem instal·lacions fotovoltaiques, de biomassa, solars tèrmiques i ens encarreguem de la seva legalització.

Enllumenats

Projecte i estudis d’enllumenats públics, estudis de millora de la eficiència energètica i de la contaminació lumínica.

Eficiència energètica

Realitzem certificats d’eficiència energètica, auditories i assessorament.

Atmosferes explosives (ATEX)

Classificació de zones ATEX i documents de protecció contra explosions.

Gestió del manteniment

Ens encarreguem de fer les gestions necessàries per que tingui al dia totes les revisions i inspeccions obligatòries de les instal·lacions del seu establiment

Subvencions

Us acompanyem en la sol·licitud de subvencions.