Legalització d’activitats

Servei.

Tràmits, documents i projectes per obtenció de llicències d’activitat, assessorament en la normativa vigent.

  • Projectes d’activitat i obres menors

  • Legalització d’activitats