Atmosferes explosives (ATEX)

Servei.

Classificació de zones ATEX i documents de protecció contra explosions.

  • Projectes elèctrics per zones en risc d’explosió ATEX

  • Expedients tècnics per zones ATEX

  • Prevenció de riscs en atmosferes explosives