Gestió del manteniment

Servei.

Ens encarreguem de fer les gestions necessàries perquè tingui al dia totes les revisions i inspeccions obligatòries de les instal·lacions del seu establiment.

  • Manteniment d’instal·lacions de baixa tensió

  • Manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió
  • Manteniment d’equips de seguretat contra incendis

  • Manteniment d’instal·lacions de fred industrial
  • Manteniment d’equips a pressió