El Ministerio para la Transición Ecológica ha prorrogat el termini del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins al 30 de juny de 2024.

En el cas de Catalunya, l’ampliació de pressupost del Programa d’ajuts és de 35 M€. Aquesta dotació es va incrementar en 25 M€ més al mes d’abril. Ja s’ha sol·licitat una segona ampliació de pressupost de 44 milions d’euros per tal de respondre a les sol·licituds presentades i les que es preveuen en els dotze mesos vinents, pendent de confirmació.